silver

Waarover gaat dit project?

Het belangrijkste doel van het SILVER-project is om een ​​afstandstraining te creëren en te implementeren die zal bijdragen aan het verbeteren van vaardigheden en inzetbaarheid van mensen ouder dan 50 jaar. Onze missie is om de discussie met alle relevante belanghebbenden te ondersteunen en om de beperkingen van senioren in de toegang tot een kwalificatie en werkgelegenheid te identificeren en de concepten van een leven lang leren en de 'zilveren economie in bedrijven en opleidingsorganisaties te vergroten.
De belangrijkste doelstellingen van ons project zijn het verbeteren van de kwalificaties en competenties van mensen ouder dan 50 jaar door het ontwikkelen en implementeren van een innovatieve afstandstraining. Om een ​​training te creëren die voldoet aan de vereisten van 50-plussers, zullen we onderzoeks- en analysewerkzaamheden uitvoeren, zullen we met relevante belanghebbenden en senioren praten, vragenlijsten naar senioren en werkgevers sturen en ze nadien analyseren.
We geloven dat de training mensen van 50 jaar of ouder zal helpen meer vertrouwen te krijgen bij het zoeken naar een baan of bij het proberen te (her) integreren op de arbeidsmarkt.

Style 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

HET TEAM

This is some text inside of a div block.

Style 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link
3, rue de la Boucherie
31560 Nailloux
FRANCE

[email protected]
www.leno.fr

tel: +33 (0)5 62169858
fax: +33 (0)9 56973491
Leno Consulting is een particuliere trainingsorganisatie voor volwassenen opgericht in 2007. Het bedrijf is gespecialiseerd in afstandsonderwijs voor werknemers en werkzoekenden. Het personeel is momenteel samengesteld uit 6 fulltime medewerkers en meer dan 15 externe consultants in twee kantoren in de regio Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, in het zuidoosten van Frankrijk. Het doel van Leno is om kwalitatief hoogwaardige trainingen te bieden die aansluiten op de behoeften van hun klanten op de arbeidsmarkt. Leno heeft een brede groep klanten: bedrijven, werknemers en de meest belangrijke: werklozen. Zij bieden bijna 200 trainingsthema's rond zes expertisegebieden: Duurzame ontwikkeling: eco-constructie, hernieuwbare energie en afvalbeheer, CAD-software, Open Office, sociaal netwerk management, verkoop, financiën en communicatie, vreemde talen, afstandsonderwijs, pedagogisch materiaal, e-trainer, verkoop, kleding en mode. De organisatie traint elk jaar ongeveer 150 werklozen. In 2015 heeft Leno bereikt dat 75% jobintegratie de training werd gerealiseerd. Leno Consulting is lid van de FFP (Professional Training Organisation) in de Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, die Franse privé-organisaties vertegenwoordigt. Daarnaast ontwikkelt LENO Consulting consultantstudies, analyse en evaluatie van bestaande tools en afstandsonderwijsfaciliteiten voor private en publieke organisaties, scholen en bedrijven. Leno neemt deel aan verschillende Europese programma's met buitenlandse bedrijven en verenigingen om goede praktijken te delen en een groot netwerk van partnerschappen te creëren. Laurent, de directeur van Leno, is verantwoordelijk voor de EU-projectafdeling. Hij is 19 jaar werkzaam in het trainingsveld en heeft meer dan 10 jaar lang EU-projecten beheerd of eraan deelgenomen. Na 7 jaar in het VK te hebben gewoond, spreekt hij vloeiend Engels. Maria werkt al 3 jaar mee aan EU-projecten. Met een bachelor in administratie en internationale samenwerking, draagt ​​ze bij aan het beheer van de internationale partnerschappen.
Fő utca 144/B.
9784 Rádóckölked
HUNGARY

[email protected]
www.humanprofess.hu

tel: +36-70/6392242
fax: +36-94/950-191
Het bedrijf werd in 2010 opgericht door drie particulieren. De medewerkers hebben 15-20 jaar werkervaring op het gebied van arbeid, volwassenenopleiding en op sociaal gebied, bij de uitvoering van Hongaarse en internationale aanbestedingen en heeft een breed scala aan deskundigen. Het bedrijf is ook sinds 2013 een geaccrediteerde opleidingsinstelling voor volwassenen. Human Profess Nonprofit Ltd. heeft momenteel 18 medewerkers. De doelgroepen van het bedrijf zijn mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt, zoals gehandicapten, werklozen, vrouwen, kansarme jongeren en ouderen. Naast hen bieden wij onze diensten aan voor professionals, maatschappelijke organisaties, winstbejag en non-profit instellingen en lokale overheden. Ons gebied is Vas-provincie, de westelijke grens van Hongarije, maar we houden contact met vele staats-, civiele en non-profitorganisaties en universiteiten van verschillende landen van de Europese Unie. Het bedrijf verricht professionele werkzaamheden op drie verschillende terreinen: op het gebied van de arbeidsmarkt, op het gebied van opleiding en op sociaal gebied. Het bedrijf introduceerde in 2014 een TQM kwaliteitsmanagementsysteem en dat is sindsdien continu in gebruik.
De visie van onze onderneming: wij zijn een organisatie die vecht voor de gelijke kansen en de arbeidsmarktrevalidatie van achtergestelde groepen. Wij willen onze stabiliteit behouden door een veelzijdige organisatie te zijn, die zijn diensten voor meerdere sectoren aanbiedt en tegelijkertijd flexibel is en streven naar innovatie.
Zsuzsanna heeft 15 jaar ervaring opgedaan op het vlak van het organiseren en uitvoeren van opleidingen. Hij is in 2000 afgestudeerd in de opleiding van volwassenen en opleiding aan de Universiteit van Pécs. Daarnaast heeft zij Europese en Hongaarse projecten beheerd en leidt ze 15 jaar lang naar onderzoek en analyses.
Mariann is de directeur van het bedrijf. Zij studeerde in 2003 in de sociale politiek aan de Eötvös Lóránt Research University in Boedapest. Zij is sinds 2003 project manager. Zij is een ervaren trainer en expert op het gebied van bedrijfsvoering.
Modemweg 37
3821 BS Amerstfoort
THE NETHERLANDS

[email protected]
www.endurance.nl

tel: +31 (0)33 4508333
fax: +31 (0)33 4508339
Endurance is in Nederland het grootste particuliere opleidingscentrum in wat de vrijetijdssector wordt genoemd. Endurance werkt of heeft gewerkt voor bijna alle kleine en grotere bedrijven in deze sector en de horecasector, bijvoorbeeld zwembaden, bungalowparken, campings enz. Klanten van Endurance zijn onder meer Landal Greenparks, CenterParcs, Sportfondsen Nederland, Optisport en vele anderen. Ook voor HMSHost (alle restaurantfaciliteiten op Schiphol) is Endurance voor vele jaren een voorkeursleverancier. Endurance werkt nauw samen met de nationale kenniscentra zoals SBB in Zoetermeer en Social Fund Recreation, maar ook met sectorinstituten als Recron en HISWA.
In verschillende sectoren is Endurance de officiële partner van de sector voor de opleiding van mentor / coaches, werknemers die verantwoordelijk zijn voor de opleiding van stagiairs in officiële gecertificeerde stagebedrijven als onderdeel van het nationale beroepsonderwijs- en -opleidingssysteem. Omdat we overtuigd zijn en een heel duidelijk beeld hebben van hoe leren en werken in een bedrijf kunnen worden gecombineerd, zijn we vaak partners in nationale en internationale projecten en dialoog over deze onderwerpen. Endurance kan worden gezien als een expert op deze manier gebied van werken en leren methodologie.
Endurance heeft 25 jaar ervaring in internationale projecten in Aruba, Turkije, Spanje, Frankrijk, Duitsland, Slovenië, Slowakije, Italië en andere landen. Endurance is betrokken bij de ontwikkeling, aanbieding en evaluatie van praktische training en onderwijsprojecten binnen de Europese horecasector. Ons doel is om het functioneren van deelnemers aan deze projecten in hun dagelijkse werk te helpen verbeteren. Van keuken- en serveertechnieken, via commerciële en communicatieve vaardigheden tot managementtraining en opleiding voor leiders en management.
Endurance werkt met meer dan 25 senior trainers, coaches, experts en consultants.
Drobného 29
844 07 Bratislava
SLOVAKIA

[email protected]
www.trexima.sk

tel: +421 (0)2 333 22278
fax: +421 (0)2 33322255
TREXIMA Bratislava is een bedrijf gespecialiseerd in onderzoek, statistiek, advies en consultancy op het gebied van arbeidsmarkt en human resources. TREXIMA Bratislava heeft sinds 1992 de geverifieerde methoden en kennis over loonstatistieken gevolgd in verschillende Europese landen, evenals wereldwijd. In de loop van de jaren heeft het haar activiteiten uitgebreid met thema's als functiebeschrijvingen, beroepsklassificaties, personeelsbeheer, loopbaanbegeleiding, analytische werkevaluaties, rationalisatie van de werkprocessen, gedetailleerde retrospectieve analyses en productiviteitsvooruitzichten. Het personeel steeg van drie werknemers in 1992 tot 40 werknemers in 2016. TREXIMA Bratislava heeft een certificaat voor kwaliteitsmanagementsystemen goedgekeurd volgens ISO 9001: 2008.
Op nationaal niveau heeft TREXIMA Bratislava een expertise in het ontwikkelen van online systemen gesponsord door het ministerie van arbeid, sociale zaken en familie van de Slowaakse Republiek. De systemen worden gebruikt door verschillende belanghebbenden op de arbeidsmarkt, met name werkzoekenden, personeelsleden van openbare dienstverlenende diensten, werkgevers enz. TREXIMA implementeert het geïntegreerde systeem van arbeidsmarkt dat beroepsprofielen bevat van alle bestaande banen op de Slowaakse arbeidsmarkt, alsmede hulpmiddelen die nuttig zijn voor het vinden van een baan die overeenkomt met de opvoeding, ervaring, kennis en vaardigheden van de website-gebruiker. Beide mensen die betrokken zijn bij het project - Diana en Jakub zijn medewerkers en arbeidsconsultants die meerdere jaren voor Trexima werken. Zij hebben ervaring in het beheer van diverse internationale projecten die vooral met carrièrebegeleiding en afstandsonderwijs voor verschillende doelgroepen richten. Zij waren beiden actief betrokken bij de oprichting van de sectorvaardigheidsraden en het nationale beroepsraamwerk in Slowakije.
Kúpeľná 3544/33
932 01 Veľký Meder
SLOVAKIA

[email protected]
www.ozbuducnost.sk

tel: +421 (0)31 5551343
Teamwork voor een betere toekomst' is een zogenaamde Small Civil Association (CA), waarvan het hoofddoel is om activiteiten op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau te bevorderen en te ontwikkelen voor de actieve deelname van burgers op diverse terreinen van het sociale leven, met name in de gebieden van: a) onderwijs, levenslang leren en buitenschoolse activiteiten door onderwijs te bevorderen en kansen te creëren voor achtergestelde en marginale groepen en moderne communicatietechnologieën (internet, skype, facebook); b) ontwikkeling van maatschappelijke verantwoordelijkheid in een vorm van bevordering van communicatie en dialoog tussen mensen en verschillende sectoren; c) het wettelijk bewustzijn creëren door het publiek bewust te maken van de rechten en verantwoordelijkheden en administratieve en adviesdiensten te bieden aan de achtergestelde en marginale groepen; d) (her) integratie van werkzoekenden op de arbeidsmarkt, gericht op de achtergestelde groepen door de uitvoering van informatie- en adviesactiviteiten en beroepsvoorlichting en internationale institutionele uitwisseling van informatie over de arbeidsmarkt en goede praktijken. De primaire doelgroep van de CA is de persoon met afstand tot de arbeidsmarkt, met name de langdurig werklozen, ouderen (ouder dan 50 jaar), invaliden en jonge mensen. In 2012 en 2013 heeft de CA een ESF-subsidie ​​ontvangen en een beschermde workshop opgezet (2 personen met een handicap) om hun wettelijke bewustzijn te verbeteren en advies te geven en hun reïntegratie te ondersteunen.
Bovendien werkt de CA samen met opleidingsinstellingen, organisaties van loopbaanbegeleiding en advies, arbeidsmarktdiensten, niet-gouvernementele organisaties en deskundigen op het gebied van onderwijs en loopbaanbegeleiding in Slowakije en in de EU.
De oprichters hebben jarenlange ervaring in professioneel advies en internationale partnerschappen.

HELP ON
om het trainingsprogramma te ontwikkelen dat inspeelt op
JOUW BEHOEFTEN en NEEM DEEL AAN HET ONDERZOEK

TRAININGSPROGRAMMA

De eerste versie van de training zal bneschikbaar zijn in Oktober 2018. Let aub op deze ruimte. Als u door ons geïnformeerd wilt worden over de beschikbaarheid, vul dan het formulier hieronder in.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

INFO

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vul alstublieft uw e-mailadres in in het onderstaande veld:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Contact

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Endurance - Partners in hospitality
Modemweg 37
3821 BS Amersfoort
Nederland

www.endurance.nl