silver

NOVINKY
Šieste projektové stretnutie, Slovensko

Posledné projektové stretnutie sa konalo v Bratislave a jeho cieľom bolo prediskutovať post-projektové aktivity a využitie projektových výstupov, najmä tréningového programu. V rámci prípravy záverečnej správy partneri diskutovali aj o záležitostiach týkajúcich sa riadenia projektu a úloh súvisiacich s ukončením projektu. Druhý deň stretnutia sa konala záverečná konferencia, na ktorej sa aktívne zúčastnili všetci partneri.