silver

PROGRAM KONFERENCIE
27. august 2019

12.30 - 13.00
Registrácia účastníkov a uvítacia káva
13.00 -13.15
Otvorenie a privítanie účastníkov
Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR
Branislav Ondruš, štátny tajomník MPSVR SR
13.15 -14.15
Projekt SILVER v kocke
O projekte - Diana Kozáková, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Zaujímavé postrehy a čísla projektu - Ildikó Hanuliaková, Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť
E-learningová platforma - Laurent Dedieu, Leno (FR)
Uplatnenie seniorov a prognózy - Janka Fedorková, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
14.15 -14.25
Národný program aktívneho starnutia
Jana Kolesárová, generálna riaditeľka Sekcie soc. poistenia a dôchodkového sporenia, MPSVR SR
14.25 -14.45
COFFEE BREAK
14.45 -15.30
Diskusné okrúhle stoly
1. Medzigeneračná priepasť - Václav Staškovič, generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov, RTVS
2. Podnikateľské zručnosti - Oto Kóňa, zakladateľ NYC Corner
3. Celoživotné vzdelávanie - Klaudius Šilhár, prezident Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých
4. Stratégia hľadania zamestnania a networking - Ivana Koutná, konzultant portálu www.istp.sk
5. Osobný a odborný rozvoj - Libor Lubelec, senior konzultant pre personálny rozvoj
15.30 -16.15
Panel lídrov diskusných okrúhlych stolov
Václav Staškovič, Oto Kóňa, Klaudius Šilhár, Ivana Koutná, Libor Lubelec
Moderátor: Michal Hrnčiar, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
16.15 -16.30
Záverečné slovo
Diana Kozáková, TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
16.30
Networking a feed forward pri čaši vína

Style 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link
This is some text inside of a div block.

Style 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

miesto konania

This is some text inside of a div block.

Style 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link

Style 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Text Link
Národné osvetové centrum
V-klub
Nám. SNP 471/12
811 06 BRATISLAVA

POMôŽTE NÁM
vytvoriť vzdelávací program, ktorý odzkadlí
VAŠE POTREBY a ZÚČASTNITE SA PRIESKUMU

spätná väzba

Radi by sme počuli Váš názor ako sa Vám konferencia páčila, prípadne čo Vám chýbalo, chceli ste sa dozvedieť a nedozvedeli ste sa.
Ďakujeme
Ospravedlňujeme sa, ale formulár nebolo možné odoslať.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Na stiahnutie

REGISTRÁCIA

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
TREXIMA Bratislava spol. s r.o. spravuje poskytnuté osobné údaje v súlade so zásadami stanovenými Smernicou EÚ 2016/679 (General Data Protection Regulation) a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely ich zaradenia do databázy a na informačné účely týkajúce sa noviniek na trhu práce, ako aj informovania o zmenách a novinkách v projekte SILVER, resp. v súvislosti s trhom práce a prípravy na povolanie. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.bude spravovať moje dobrovoľne poskytnuté osobné údaje v projekte SILVER v súlade so zásadami stanovenými Smernicou EÚ 2016/679 (General Data Protection Regulation) a zákonom č. 18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neposkytne tieto údaje tretím stranám. Koordinátor projektu TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.môže sprístupniť tieto údaje riadiacemu orgánu projektu Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC).

KONTAKT

Ďakujeme

Ospravedlňujeme sa, ale správu nebolo možné zaslať. Kontaktujte [email protected], prosím.

PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR

TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.
Drobného 29
844 07 BRATISLAVA
SLOVAKIA

www.trexima.sk

projektoví partneri